A K A D E M I A   P I Ł K A R S K A
Janusza Domaradzkiego
rok założenia 1993

 

05-092 Łomianki k/Warszawy
ul. 11-go Listopada 48
tel. 602 193 575 
tel. 602 614 014
e-mail: biuro@akademia-pilkarska.pl

KONTO: PKO BP SA 20/O Warszawa
Nr 93 1020 1026 0000 1602 0110 2920

Zaświadczenia: 

Wysyłając wiadomość, akceptujesz naszą Politykę Prywatności.