NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZA wpisana do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w.stołecznego warszawskiego w dn.4.01.1993 prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w WARSZAWIE pod nr 167 / aktualnie w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr PWZ/OK/3/99

Akademia Piłkarska Janusza Domaradzkiego prowadzi:

  • szkołę piłkarską dla dzieci z roczników  2001, 2002, 2003,
    2004, 2005, 2006, 2007,2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013