Administratorem danych osobowych i Klienta  Uczestnika  zajęć   jest Akademia Piłkarska Janusza Domaradzkiego. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i  Uczestnika oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia podjęcie kontaktu przez Akademię, wykonanie usługi. Dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi, i dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.

Klient oświadcza, iż w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego Uczestnika wyraża zgodę na

Utrwalania przez Akademię Piłkarską wizerunku Uczestnika w trakcie  zajęć  w celu okazjonalnego przygotowania relacji filmowej i zdjęciowej oraz   umieszczenie ich na  niniejszej stronie niniejszej internetowej oraz na  face book’

Otrzymywanie od Akademii Piłkarskiej  informacji organizacyjnych i marketingowych  drogą mailową lub  SMS-ową na podany przez Klienta  adres mailowy lub wskazany nr telefonu.

Zgody, o których mowa w pkt powyżej mogą być odwołane przez Klienta w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

 

Adres email kontaktowy: biuro@akademia-pilkarska.pl
Adres korespondencyjny: 05-092 Łomianki, ul. 11 listopada 48.

Akademia Piłkarska Janusza Domaradzkiego to: NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZA wpisana do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w.stołecznego warszawskiego w dn.4.01.1993 prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w WARSZAWIE pod nr 167 / aktualnie w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr PWZ/OK/3/99

Waiting For You

2031 West 58th Street, New York

AxiomThemes © 2022. All rights reserved.